FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


ÁTTEKINTÉS

Ezt a weboldalt a KRISZTINA BIRO üzemelteti. A weboldalon a "mi" kifejezések a KRISZTINA BIRO-ra vonatkoznak. KRISZTINA BIRO felkínálja ezt a weboldalt, beleértve az összes információt és szolgáltatást, amely ezen a weboldalon elérhető az Ön számára, a felhasználó számára, feltéve, hogy elfogadja az itt szereplő összes feltételeket, irányelveket és közleményeket. A webhely felkeresésével és / vagy tőlünk valami megvásárlásával részt vesz a "Szolgáltatásban", és vállalja, hogy kötelezi magát a következő feltételekkel ("Szolgáltatási feltételek", "Általános Szerződési Feltételek"), ideértve ezeket a további feltételeket amelyekre itt hivatkozunk és / vagy hiperhivatkozással elérhetők. Ezek a Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, ideértve korlátozás nélkül a böngészőket, szolgáltatókat, ügyfeleket, kereskedőket és / vagy a tartalom közreműködőit is. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket, mielőtt belépne weboldalunkba vagy használja azt. A weboldal bármely részének elérésével vagy annak használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Szolgáltatási feltételekre. Ha nem ért egyet a jelen szerződés összes feltételeivel, akkor nem férhet hozzá a weboldalhoz, vagy nem használhat semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a Szolgáltatási feltételeket ajánlatnak tekintik, az elfogadás kifejezetten ezen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik. A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor áttekintheti a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, módosítására vagy cseréjére, frissítések és / vagy változtatások közzétételével weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen az oldalon a változásokat. A változtatások közzétételét követő folyamatos weboldal használata vagy hozzáférése a weboldalhoz ezen változások elfogadását jelenti. Üzletünk a Webnode házigazdája. Online e-kereskedelmi platformot kínálnak nekünk, amely lehetővé teszi termékeink és szolgáltatásaink eladását az Ön számára.


ONLINE TÁROLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy legalább az ön állama vagy tartománya többségi korú vagy a lakóhelyének vagy megyéjének a teljes életkora, és beleegyezését adta nekünk engedje meg, hogy bármelyik kiskorú eltartottja felhasználja ezt a webhelyet. Nem használhatja termékeinket illegális vagy illetéktelen célokra, és a Szolgáltatás használata során sem sértheti a joghatósága alá tartozó törvényeket (ideértve, de nem korlátozva a szerzői jogi törvényeket). Tilos átadni vírusokat, vagy bármilyen pusztító jellegű kódot. A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése Szolgáltatásainak azonnali megszűnését vonja maga után.


ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból bármikor megtagadják a kézbesítést. Megérti, hogy tartalma (a hitelkártya adatait kivéve) titkosítatlanul továbbítható, és magában foglalhatja (a) átvitelt különféle hálózatokon keresztül; és b) a hálózatok vagy eszközök csatlakoztatásának műszaki követelményeinek való megfeleléshez és azokhoz való hozzáigazításhoz szükséges változtatások. A hitelkártya-adatok mindig titkosítva vannak a hálózatokon keresztüli átvitel során. Ön beleegyezik abba, hogy kifejezetten írásbeli engedélyünk nélkül nem reprodukálja, másolja, eladja, viszonteladja vagy kihasználja a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a weboldalon található bármely kapcsolatot, amelyen keresztül a szolgáltatást nyújtják. A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem érdekében szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon befolyásolják ezeket a feltételeket.


AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐTARTAMA

Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen a weboldalon elérhető információk nem pontosak, hiánytalanok vagy naprakészek. Az ezen a weboldalon található anyag kizárólag általános tájékoztatásul szolgál, és nem szabad rábízni, és nem szabad arra felhasználni, hogy az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal való egyeztetés nélkül döntéseket hozzon. Az ezen az oldalon található anyagokra hagyatkozás a saját felelőssége. Ez a webhely tartalmazhat bizonyos történelmi információkat. A történeti információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot a weboldal tartalmának bármikor történő módosítására, de nincs kötelezettségünk a weboldalon található információk frissítésére. Ön beleegyezik abba, hogy webhelyünk változásainak ellenőrzése az ön felelőssége.


SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRAK MÓDOSÍTÁSAI


Termékeink ára előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor értesítést nélkül módosítsák vagy megszüntessék a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát). Nem vállalunk felelősséget Önnek vagy harmadik személynek a Szolgáltatás bármilyen módosítása, átalakítása, felfüggesztése vagy megszüntetése érdekében.


TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha alkalmazható)

Ezeket a termékeket csak személyes vagy szakmai felhasználásra szabad felhasználni. Ez a licenc az egyetlen, egyedi vevőre vonatkozik. Ez az engedély nem terjed ki a társaságokra vagy társaságokra, és nem adható tovább, kölcsönözhető és / vagy adományozható más személynek és / vagy félnek. A fájlokat semmilyen módon nem oszthatja meg, kölcsönözheti, nem terjesztheti / adhatja el, és nem másolhatja. A KRISZTINA BIRO összes presete szerzői jogi védelem alatt áll. Egyes termékek vagy szolgáltatások kizárólag online elérhetők a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési irányelveinknek megfelelően adhatók vissza vagy cserélhetők fel. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban megjelenítsük termékeink színét és képeit, amelyek az áruházban megjelennek. Nem garantálhatjuk, hogy a számítógép-monitor bármilyen színű kijelzése pontos lesz. Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek korlátozni termékeink vagy Szolgáltatásaink eladásait bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra. Ezt a jogot eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségének korlátozására. Az összes termékleírás vagy árképzés bármikor, előzetes értesítés nélkül, megváltoztathatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen terméket bármikor abbahagyja. A webhelyen tett bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen, ahol tilos. Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban bekövetkező bármilyen hibát kijavítják.


A SZÁMLÁZÁS PONTOSSÁGA ÉS A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK 

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a velünk tett megrendeléseket. Saját belátása szerint korlátozhatjuk vagy visszavonhatjuk személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon hitelkártya alatt megadott megrendeléseket és / vagy ugyanazon számlázási és / vagy szállítási címet használó megrendeléseket. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk vagy megszakítjuk a megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendelés időpontjában megadott e-mail és / vagy számlázási cím / telefonszám elérésével. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy tiltjuk azokat a megrendeléseket, amelyeket kizárólagos véleményünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy disztribútorok nyújtanak be. Ön vállalja, hogy minden üzletünkben vásárolt termék aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációit biztosítja. Beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókja és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét és a hitelkártya számát, valamint a lejárat dátumát, hogy befejezzük tranzakcióit, és szükség szerint kapcsolatba lépjünk Önnel.


VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Biztosíthatunk hozzáférést harmadik fél által biztosított eszközökhöz, amelyeket nem felügyelünk, semmilyen ellenőrzést vagy bemenetet nem tudunk biztosítani. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az olyan eszközökhöz, "amelyek vannak" és "a rendelkezésre álló", bármilyen garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, bármilyen és jóváhagyás nélkül. Nem vállalunk semmiféle felelősséget, amely az opcionális harmadik fél által használt eszközök használatából származik, vagy azzal összefüggésben áll azoknak a feltételeknek a vonatkozásában, amelyek mellett az eszközöket az illetékes szolgáltató (k) nyújtják. A jövőben új szolgáltatásokat és / vagy funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (ideértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új szolgáltatásokra és / vagy szolgáltatásokra a jelen Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak.


HARMADIK FÉK LINKEK

A szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik felektől származó anyagokat tartalmazhatnak. Ezen a weboldalon a harmadik felek linkjei harmadik fél webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nincsenek kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság megvizsgálásáért vagy kiértékeléséért, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget semmilyen harmadik féltől származó anyagért vagy weboldalért, vagy harmadik személyek bármely más anyagáért, termékekért vagy szolgáltatásért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy kárért, amely az áruk, szolgáltatások, források, tartalom megvásárlásával vagy használatával, vagy bármilyen más tranzakcióval kapcsolódik bármely harmadik fél webhelyéhez kapcsolódóan. Kérjük, figyelmesen olvassa át a harmadik fél politikáit és gyakorlatait, és mielőtt bármilyen tranzakciót megkezdene, győződjön meg róla, hogy megérti azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik fél felé kell irányítani.


FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELENTÉS ÉS EGYÉB BEVEZETÉSEK

Ha kérésre bizonyos konkrét beadványokat (például versenyvizsga-pályázatokat) küld, vagy tőlünk kérés nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld, akár online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen 'megjegyzések') Ön elfogadja, hogy bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és bármilyen adathordozón bármilyen módon felhasználhatjuk azokat a megjegyzéseket, amelyeket Ön nekünk továbbított. Nem vagyunk kötelesek és nem leszünk kötelesek (1) bármilyen észrevételt bizalmasan fenntartani; (2) kártérítés fizetése az esetleges észrevételek miatt; vagy (3) bármilyen megjegyzés megválaszolására. Lehet, de nincs kötelezettségünk olyan tartalom megfigyelésére, szerkesztésére vagy eltávolítására, amelyet saját belátásunk szerint jogsértő, sértő, fenyegető, rágalmazó, pornográf, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható vagy megsérti bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket. Elfogadja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik fél jogait, ideértve a szerzői jogokat, a védjegyeket, a magánélet védelmét, a személyiséget vagy más személyes vagy tulajdonosi jogokat. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy egyéb módon jogellenes, visszaélésszerű vagy obszcén anyagot, és nem tartalmaznak olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó webhelyek működését. Nem használhat hamis e-mail címet, úgy tehet, mintha valaki más lenne, mint te magad, vagy más módon megtéveszt bennünket vagy harmadik feleket bármilyen megjegyzés eredetét illetően. Ön kizárólag a felelős az észrevételeiért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik fél által elküldött megjegyzésekért.


SZEMÉLYES ADAT

A személyes adatoknak az áruházban történő benyújtását az adatvédelmi irányelveink szabályozzák. Tekintse meg adatvédelmi irányelveinket.


HIBÁK, PONTATLANSÁGOK ÉS KIFOGÁSOK

Időnként webhelyünkön vagy a szolgáltatásban olyan információk találhatók, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy mulasztásokat tartalmaznak, amelyek a termékleíráshoz, az árazáshoz, a promóciókhoz, az ajánlatokhoz, a termék szállítási költségeihez, a szállítási időkhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódhatnak. Fenntartjuk a jogot a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, vagy a megrendelések visszavonására, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalban szereplő információk bármikor, előzetes értesítés nélkül pontatlanok (beleértve a megrendelés benyújtását is). Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy tisztázására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken nem alkalmaztak meghatározott frissítési dátumot, ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken található összes információ módosult vagy frissült.


TILOS FELHASZNÁLÁS

A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túl a webhely vagy annak tartalmának használata tilos: (a) bármilyen jogellenes célra; b) másokat felkérni bármilyen jogellenes cselekmény elvégzésére vagy az abban való részvételre; c) megsérti a nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami rendeleteket, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket; (d) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink vagy mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése vagy megsértése; e) zaklatás, visszaélés, sértés, rágalmazás, megrontás, megfélemlítés vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármilyen egyéb típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amelyet bármilyen módon használni lehet, vagy amely felhasználható a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitására vagy működésére; h) mások személyes adatainak összegyűjtése vagy nyomon követése; i. spam, ürügy, feltérképezés céljából; j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatának megszüntetésére a tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.


GARANCIANYILATKOZAT; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk használata folyamatos, időben történő, biztonságos vagy hibamentes lesz. Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek. Beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor megszüntethetjük a szolgáltatást, Önnek erről szóló értesítés nélkül. Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy annak képtelensége az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül az Ön számára átadott összes terméket és szolgáltatást (kivéve, ha kifejezetten kijelentettük) a felhasználásukhoz "a rendelkezésre álló" formában biztosítjuk, bármiféle kifejezett vagy kifejezett garancia vagy bármilyen feltétel nélkül. hallgatólagos, ideértve az összes hallgatólagos jótállást vagy a forgalmazhatóság feltételeit, a forgalmazható minőséget, az adott célra való alkalmasságot, tartósságot, jogcímet és a jogsértés elmulasztását. KRISZTINA BIRO, az igazgatóink, tisztjeink, alkalmazottai, társult tagjai, ügynökei, vállalkozói, gyakornokok, beszállítók, szolgáltatók vagy engedélyesek felelnek bármilyen sérülésért, veszteségért, igényért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető, különleges vagy következményes károkért, ideértve, korlátozás nélkül, az elveszített nyereséget, a bevételkiesést, a megtakarításokat, adatok elvesztése, pótlási költségek vagy bármilyen hasonló károk, akár szerződésen, károkozáson (ideértve a gondatlanságot is), szigorú felelősségvállaláson vagy más módon, ami a szolgáltatásunk vagy a beszerzett termékek bármelyikének használatából származik a szolgáltatás igénybevétele, vagy bármely egyéb igény, amely bármilyen módon kapcsolódik a szolgáltatás vagy bármely termék használatához, ideértve, de nem kizárólag, a tartalom bármely hibáját vagy mulasztását, vagy bármilyen veszteséget vagy károkat, amelyek ennek eredményeként merültek fel a szolgáltatás, vagy a szolgáltatáson keresztül elküldött, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatáról, még akkor is, ha erről értesülnek. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedik meg a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, ezekben az államokban vagy joghatóságokban a felelősségünket a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kell korlátozni.


KÁRTALANÍTÁS

Beleegyezik abba, hogy a KRISZTINA BIRO, valamint szülőink, leányvállalataink, partnereink, tisztségviselőink, igazgatóink, ügynökeink, vállalkozóink, engedélyesek, szolgáltatók, alvállalkozók, beszállítók, gyakornokok és alkalmazottak számára kártérítést nyújt, védelmet nyújt és ártalmatlannak tartjuk, bármilyen követelés vagy igény nélkül ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat, amelyeket bármely harmadik fél a jelen Szolgáltatási Feltételek vagy az általuk hivatkozásként beépített dokumentumok megsértése, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt vagy abból ered.


ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási Feltételek bármelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik meg, az ilyen rendelkezésnek mindazonáltal az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben érvényesíthetőnek kell lennie, és a végrehajthatatlan részét úgy kell tekinteni, hogy az elválasztott a jelen Általános Szerződési Feltételektől. Kézbesítés, ez a meghatározás nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.


FELMONDÁS

A feleknek a felmondási időpontot megelőzően felmerült kötelezettségei és felelősségei fennmaradnak a jelen megállapodás megszűnésével minden szempontból. Ezek a Szolgáltatási feltételek akkor érvényesek, amíg az Ön vagy mi nem szünteti meg őket. Ön bármikor felmondhatja ezeket a Szolgáltatási feltételeket, értesítve minket, hogy nem kíván tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy amikor abbahagyja webhelyünk használatát. Ha kizárólagos véleményünk szerint kudarcot vall, vagy arra gyanakszunk, hogy Ön nem teljesítette a a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely rendelkezése esetén, ezt a megállapodást bármikor felmondás nélkül felmondhatjuk, és Ön a felelősséggel tartozik minden esedékes összegért, a megszűnés dátumáig (ideértve); és / vagy ennek megfelelően megtagadhatja a Szolgáltatásainkhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést.

TELJES EGYEZÉS

A jelen Szolgáltatási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlása vagy betartatása nem jelent ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ezek a Szolgáltatási feltételek, valamint az ezen a weboldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett irányelvek vagy üzemeltetési szabályok a teljes megállapodást és egyetértést képezi közted és közted között, és szabályozza a Szolgáltatás igénybevételét, helyettesítve minden korábbi vagy egyidejűleg szóbeli vagy írásbeli megállapodást, közleményt és javaslatot közted és közted között (ideértve, de nem korlátozva azokra a korábbi verziókra) A Szolgáltatási feltételek értelmezésének bármilyen kétértelműsége nem értelmezhető a készítő fél ellen.


IRÁNYADÓ JOG

Ezekre a Szolgáltatási Feltételekre és a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó külön megállapodásokra a magyar törvények vonatkoznak és értelmezendők.


A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

Ezen az oldalon bármikor felülvizsgálhatja a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, megváltoztassuk vagy kicseréljük a Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítések és változtatások közzétételével weboldalunkon. . Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változásokkal kapcsolatban. A jelen Szolgáltatási Feltételek bármilyen módosításának közzététele után a weboldalunk vagy a Szolgáltatás folyamatos használata vagy elérése azt jelenti, hogy elfogadják ezeket a módosításokat.

ELÉRHETŐSÉG

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket küldjön nekünk a krisztinabiro.photography@gmail.com címre.